Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chce nabyć samochód, który będzie przez niego wykorzystywany w działalności gospodarczej. Samochód zostanie nabyty od rodziców podatnika w drodze umowy sprzedaży. Samochód stanowi majątek osobisty rodziców (rodzice nie prowadzą działalności gospodarczej i w chwili obecnej nigdzie nie pracują).

Czy nie ma przeszkód prawnych do zawarcia umowy sprzedaży z rodzicami?

Czy transakcja taka będzie podlegała szczególnym rygorom z uwagi na art.25 ust.6 u.p.d.o.f.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?