Czy zakup autobusów napędzanych olejem napędowym, które spełniają normę emisji spalin Euro 6, pozwala zamawiającemu na dopełnienie wymogu wynikającego z ustawy o elektromobilności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający - gmina poniżej 50.000 mieszkańców, planuje przetarg nieograniczony na zakup autobusów. Dostawa autobusów z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Zamawiający będzie wymagał, aby autobusy (liczba miejsc 33+1, dopuszczalna masa całkowita 7500 kg), napędzane były olejem napędowym oraz spełniały normę emisji spalin euro 6. Czy w związku z powyższym zamówienie takie spełnia wymagania określone w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym art. 68b ustawy o elektromobilności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX