Czy zakończyć postępowanie administracyjne, wydając decyzję o umorzeniu postępowania, dotyczącego zasadności pobierania... - OpenLEX

Czy zakończyć postępowanie administracyjne, wydając decyzję o umorzeniu postępowania, dotyczącego zasadności pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X pobiera świadczenie pielęgnacyjne na męża Y. W dniu 08.08.2022 r. pracownik socjalny poinformowała pracownika OPS, że Pani X (żona) wyprowadziła się z domu. Organ w dniu 25.08.2022 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zasadności pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez Panią X oraz zlecił przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W dniu 30.08.2022 r. zgłosiła się do tutejszego Ośrodka Pani X i złożyła oświadczenie, że w okresie od 07.08.2022 r. do 17.08.2022 r. nie sprawowała opieki nad mężem Panem Y. W dniu 18.08.2022 r. wróciła do miasta, ale nie zamieszkuje z mężem X, jednak codziennie przychodzi i pomaga w codziennych czynnościach.

Z przeprowadzonego w dniu 14.09.2022 r. rodzinnego wywiadu środowiskowego wynika, że Pani X sprawuje opiekę nad mężem. Pan Y (mąż również oświadczył, że Pani X sprawuje nad nim opiekę).

Czy zakończyć postępowanie administracyjne, wydając decyzję o umorzeniu postępowania, dotyczącego zasadności pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie należności za okres od 07.08.2022 r. i 17.08.2022 r., wydając decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu pielęgnacyjnym w okresie od 07.08.2022 r. do 17.08.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX