Czy zakłady odprowadzające ścieki o zwiększonym zasoleniu mają prawny obowiązek otrzymywania informacji zgodnie z art. 387 pr.wod. oraz zawarcia umowy z IMGW - Państwowy Instytut Badawczy w celu ich otrzymywania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakłady odprowadzające ścieki o zwiększonym zasoleniu mają prawny obowiązek otrzymywania informacji zgodnie z art. 387 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. oraz zawarcia umowy z IMGW - Państwowy Instytut Badawczy w celu ich otrzymywania?

Czy istnieje możliwość posługiwania się mapą Hydro IMGW-PIB dostępną w sieci bez zawierania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX