Czy zakładowi rzeźniczo-wędliniarskiemu można wydać decyzję odmowną, jeśli z przedłożonych wyników badań jakości wody wynika, że w wodzie wykorzystywanej do produkcji jest przekroczone dopuszczalne stężenie żelaza?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakładowi rzeźniczo-wędliniarskiemu, który wystąpił na podstawie art. 414 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod., o ustalenie kolejnego okresu postępowania na pobór wody ze studni i wykorzystującego pobieraną wodę do produkcji żywności, można wydać decyzję odmowną, jeśli z przedłożonych przez zakład aktualnych wyników badań jakości wody wynika, że w wodzie wykorzystywanej do produkcji jest przekroczone dopuszczalne stężenie żelaza (norma wynosi 200 mikrogramów/l, a zakład odprowadza 380 mikrogramów/l)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX