Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Okres rozliczeniowy spółki z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka utworzyła na koniec 2016 r. rezerwę na przyszłe zobowiązania w związku z toczącym się sporem w sądzie.

Czy zakładając rezerwę na ewentualne odsetki od przeterminowanych zobowiązań należy wykazać je w kwocie na dzień 31.12.2017 r. czy np. na dzień sporządzenia sprawozdania tj. np. 25.03.2017 r.

W dniu sporządzenia sprawozdania nie było jeszcze rozstrzygnięcia w sądzie.

Czy w przypadku braku rezerwy na koszty sądowe związane z tą sprawą można w roku rozstrzygnięcia zaksięgować je na wynik lat ubiegłych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?