Czy zakład przetwarzania powinien przyjmować zużyty sprzęt jako odpad, a następnie naprawiać go i sprzedawać jako sprzęt używany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład przetwarzania przyjmuje sprzęt od mieszkańców - naprawia i sprzedaje jako sprzęt używany. Nie przyjmuje go na stan jako odpad, lecz jako towar.

Czy w opisanym przypadku zakład powinien ująć sprzęt w sprawozdaniu do GIOŚ jako sprzęt przekazany do ponownego użytku?

Czy zakład powinien przyjmować wskazany sprzęt jako odpad, a następnie naprawić go i sprzedać jako sprzęt używany?

Jak powinna wyglądać ewidencja odpadów?

Czy w decyzji na przetwarzanie sprzętu należy zawrzeć informację o przygotowaniu do ponownego użytku, czy wynika to z przepisów prawa?

Jak w opisanej sytuacji powinien postąpić zakład?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access