Czy zakład powinien wystąpić o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów czy decyzji na wypełnienie powierzchni niekorzystnie przekształconych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada wyrobisko i chce przyjmować odpady w celu wypełnienia, zasypania wyrobiska.

Czy powinien wystąpić o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów, czy decyzji na wypełnienie powierzchni niekorzystnie przekształconych?

Zakład chce przyjmować odpady o kodach 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10.

Jaka decyzja jest korzystniejsza dla zakładu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX