Czy zakład powinien wnioskować o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi za pomocą istniejących wylotów do rzeki i do rowu poza terenem administracyjnym miasta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z ustawą z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. zakład powinien wnioskować o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi za pomocą istniejących wylotów do rzeki i do rowu poza terenem administracyjnym miasta?

Czy przedstawiony sposób odprowadzania wód opadowych stanowi usługę wodną?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access