Czy zakład powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi, jeżeli wody odciekowe ze składowisk... - OpenLEX

Czy zakład powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi, jeżeli wody odciekowe ze składowisk odpadów infiltrują do gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Na terenie zakładu zlokalizowany jest szczelny plac, w obrębie którego magazynowane są różne rodzaje odpadów. W otoczeniu placu występują zarówno powierzchnie utwardzone (płyty betonowe) jak i nieutwardzone (trawnik, odsłonięty grunt). Odpady magazynowane są na placu, który nie ma zadaszenia. Odcieki ze wskazanego obszaru (wody opadowe oraz roztopowe) spływają swobodnie z placu i częściowo infiltrują do gruntu (np. poprzez szczeliny między płytami albo bezpośrednio w grunt), a częściowo ulegają odparowaniu. Wody nie są ujmowane przez kanalizację. Z uwagi na charakter odpadów istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że odcieki mogą zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Właściciel zakładu nie posiada pozwolenia regulującego tę kwestię.

Czy opisany sposób postępowania z wodami odpływającymi z placu magazynowego nie zagraża środowisku?

Czy w opisanej sytuacji zakład powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?