Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład powinien przedstawić do dnia 1.03.2020 r., sprawozdanie za rok ubiegły, w którym wykazuje wyniki pobranych wód podziemnych na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 20.01.2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz. 144) - dalej r.f.u.p.w.p.w., jeśli pobiera rocznie 60 000 m3 wody ze studni głębinowej nr 1 o wydajności Q=55 m3/dobę, ze studni głębinowej nr 2 o wydajności Q=45 m3/dobę oraz ze studni głębinowej nr 3 o wydajności Q=25 m3/dobę na cele rolnicze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?