Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład odprowadzający z własnego terenu wody opadowe i roztopowe do rzeki, a znajdujący się na terenie gminy wiejskiej, podlega opłacie stałej i zmiennej za usługę wodną?

Zakład zlokalizowany jest w miejscowości wiejskiej, a sama gmina nie należy do aglomeracji. Z dachów i terenów utwardzonych zakładu odprowadzane są wody opadowe i roztopowe poprzez instalację kanalizacji deszczowej wylotem do rzeki. Na odprowadzanie tych wód na podstawie ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?