Czy zakład musi okazać się dowodami z opróżniania takiego zbiornika dwa razy w roku, pomimo że zbiornik taki nie ulega... - OpenLEX

Czy zakład musi okazać się dowodami z opróżniania takiego zbiornika dwa razy w roku, pomimo że zbiornik taki nie ulega zapełnieniu z taką częstotliwością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada ścieki przemysłowe gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. W regulaminie w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie znajduje się zapis, że pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości musi odbywać się z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający procesom gnilnym w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Czy zakład musi okazać się dowodami z opróżniania takiego zbiornika dwa razy w roku, pomimo że zbiornik taki nie ulega zapełnieniu z taką częstotliwością?

Czy zapis ten dotyczy jedynie ścieków bytowych i nie odnosi się do ścieków przemysłowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX