Czy zakład może zgłosić całą instalację do derogacji ciepłowniczych, o których mowa w art. 146j p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład ciepłowniczy prowadzi instalację do energetycznego spalania paliw, w której użytkowane są kotły węglowe o mocy cieplnej: WR 5 – 2,88 MW, WR 10-5,25 MW i WR 25 – 14,63 MW, podłączone do jednego komina. Ponad 50 % produkcji ciepła użytkowanego wytwarzanego w instalacji stanowi ciepło dostarczane do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci gorącej wody. Kotły zostały oddane do użytkowania w 1980 r.

Czy zakład może zgłosić całą instalację do derogacji ciepłowniczych, o których mowa w art. 146j ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX