Czy zakład może wystąpić do Starosty o odrębne zezwolenie na przetwarzanie odpadów po uprzednim uzyskaniu dla nowego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład na swoim terenie prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów. Obecnie, ze względu na zbliżający się termin obowiązywania zezwolenia, ubiega się o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie dodatkowo uwzględniającego przetwarzanie u Marszałka (magazynowanie > 3000 Mg). Posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na ww. przetwarzanie, w której miejsca magazynowania są tożsame dla zbierania i przetwarzania - są rotacyjnie wykorzystywane. Z doświadczenia termin oczekiwania na wydanie decyzji u Marszałka jest bardzo odległy.

Czy zakład może wystąpić do Starosty o odrębne zezwolenie na przetwarzanie odpadów (tych samych co w zezwoleniu u Marszałka, ale na innym miejscu w ramach jednego zakładu), po uprzednim uzyskaniu dla tego nowego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania, magazynowania odpadów w zezwoleniu u Starosty w stosunku do działalności objętej zezwoleniem u marszałka byłoby położone na terenie jednego zakładu, ale na innej działce. Przetwarzanie obejmowałoby te same albo zbliżone kody odpadów.

Czy są przeciwwskazania do wydania takiej decyzji przez Starostę mimo toczącego się postępowania w sprawie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie u Marszałka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX