Czy zakład może samodzielnie transportować odpady z siedziby B do magazynu odpadów lokalizacji A?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład produkcyjny posiadający w siedzibie A halę produkcyjną z instalacją, magazyn surowców i magazyn odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji obejmujące odpady produkcyjne oraz opakowaniowe w tym m.in. odpady o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03. Zakład nie posiada zezwolenia na zbieranie ani transport odpadów. Zakład zamierza wynająć nowy magazyn zlokalizowany w innej bliskiej lokalizacji B (ok 500 m od siedziby A), do którego będzie miał tytuł prawny. W magazynie B będą magazynowane surowce, materiały wyłącznie na potrzeby produkcji w siedzibie A. W magazynie B będą wytwarzane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 (ok. 30 ton/rok) w wyniku rozpakowywania dostaw. Odpady będą wstępnie magazynowane w siedzibie B, a po uzbieraniu odpowiedniej ilości, transportowane przez zakład do siedziby A (dystans 500 m), gdzie zlokalizowany jest główny magazyn odpadów i m.in. przesypywane do większych kontenerów (magazynowane wspólnie z odpadami wytwarzanymi w siedzibie A i razem przekazywane uprawnionemu podmiotowi).

Czy zakład w takiej sytuacji powinien uwzględnić nową siedzibę B w posiadanym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów dla siedziby A i zaktualizować obecną decyzję?

Czy zakład może samodzielnie transportować odpady z siedziby B do magazynu odpadów lokalizacji A?

Jakie zezwolenia w omawianym przypadku powinien uzyskać zakład, aby mógł realizować powyższy planowany obieg odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX