Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Podmiot posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu (PWIK). Pozwolenie wymagane było z uwagi na fakt, iż ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone zostały w pozwoleniu oraz w zgodzie z PWIK zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - dalej r.r.o.d.ś. W wyniku kontroli PWIK okazało się, że w pobranej przez przedsiębiorstwo próbce ścieków przekroczona została wartość dopuszczalna jednej substancji w odniesieniu do wymagań pozwolenia, zgody, a tym samym załącznika nr 2 do r.r.o.d.ś.

Czy w takiej sytuacji zakład może wystąpić do PWIK o podniesienie dopuszczalnej wartości substancji wprowadzanej do urządzeń kanalizacyjnych powyżej wartości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym oraz w załączniku nr 2 do r.r.o.d.ś?

Czy organ właściwy do wydania pozwolenia może w samym pozwoleniu podnieść wartość dopuszczalną substancji powyżej wartości, którą wprost określa załącznik nr 2 r.r.o.d.ś?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?