Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (na tym samym terenie). W chwili obecnej zakład złożył wniosek do marszałka województwa o wydanie jednego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Okazało się że marszałek województwa wyda decyzję, dopiero gdy starosta na wniosek wycofa poprzednią decyzję. W tej sytuacji zakład pozostanie bez decyzji, do czasu gdy decyzja marszałka się nie uprawomocni, czyli w tym czasie zakład nie może zbierać i przetwarzać odpadów.

Czy WIOŚ może karać za taką sytuacje, która nie wynika z winy zakładu?

Marszałek nie może uchylić decyzji starosty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?