Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład gospodarki komunalnej sp. z o.o., który przekształcił się z nowym rokiem z gminnego zakładu gospodarki komunalnej (zakład budżetowy gminy), zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., powinien posiadać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jeśli prowadzi takie usługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?