Czy zakaz wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnim skutkuje utratą... - OpenLEX

Czy zakaz wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnim skutkuje utratą dobrej reputacji przewoźnika drogowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2022 r.
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2021 r.

PYTANIE

Czy przedsiębiorca obciążony prawomocnym zakazem wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnim, posiadający autobusy turystyczne zgłoszone do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spełnia wymóg dobrej reputacji w świetle art. 7d ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX