Czy zajęcia prowadzone w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych mogą być realizowane przez doradców zawodowych zatrudnionych w ośrodku doskonalenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor ośrodka doskonalenia zatrudniający doradców zawodowych może przydzielić godziny ponadwymiarowe ty, doradcom do realizacji w szkołach na terenie miasta w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych? Nadmieniam, że ww. szkołach nie są zatrudnieni doradcy zawodowi, a zarówno ośrodek i szkoły mają ten sam organ prowadzący - miasto. Są to zajęcia dodatkowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego z dziećmi i młodzieżą.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access