Czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne powinny być wliczane do etatu pedagoga zatrudnionego w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pedagog zatrudniony w szkole feryjnej na 1/2 etatu - oprócz pracy pedagoga szkolnego prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (ma kwalifikacje). Czy te zajęcia wliczane są do etatu pedagoga czy powinien otrzymać za nie dodatkowe wynagrodzenie? Czy zajęcia korekcyjno - kompensacyjne powinny być zaplanowane w arkuszu organizacyjnym szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX