Czy zadania gminy z zakresu pomocy socjalnej są tożsame z zadaniami OPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Gmina do realizacji ustawowych zadań ma lub może tworzyć jednostki organizacyjne. Gmina za pośrednictwem swojego organu wykonawczego - wójta, burmistrza wykonuje zadania. Natomiast wójt/burmistrz wykonuje zadania za pomocą urzędu gminy.

Czy zadania przypisane ustawą o pomocy społecznej gminie, są tożsame z zadaniami ośrodka pomocy społecznej?

Jeśli pracownik OPS/urzędnik ma działać tylko na podstawie i w granicach określonych przez prawo (kompetencje), to czy scedowanie zadań określonych dla gminy (a nie ma wskazania na ośrodek pomocy społecznej) na OPS jest właściwe?

W jaki sposób gmina powinna określić realizację swojego zadania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access