Czy żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za okres od lipca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani pobiera rodzinne, przyniosła wyrok o rozwodzie, z uwagi na brak alimentów rodzinne nie będzie przysługiwało, chcę ustalić, czy nie doszło do nienależnie pobranych świadczeń?

Wyrok prawomocny w czerwcu, otrzymała pismo z sądu z załączonym wyrokiem w lipcu.

Od kiedy nie powinna brać rodzinnego, czy liczy się data uprawomocnienia, czy jeśli otrzymała w lipcu, to od sierpnia trzeba uchylić, np. jak przy świadczeniu pielęgnacyjnym i decyzji o emeryturze z dnia 27 lipca, otrzymanej w sierpniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX