Czy zachodzi potrzeba dokonania zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach realizacji przedsięwzięcia, dla którego uzyskano decyzję środowiskową, przewidziano między innymi rozbudowę instalacji do stabilizacji tlenowej frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z warunkami wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w wyniku rozbudowy instalacji przewidziano budowę 4 dodatkowych bioreaktorów. Wydajność instalacji po rozbudowie wynosić miała 54 000 Mg/rok, z czego 27 000 Mg/rok w istniejących bioreaktorach oraz 27 000 Mg/rok w bioreaktorach projektowanych (dla których uzyskano decyzję środowiskową). W wyniku realizacji przedsięwzięcia Spółka dokonała rozbudowy w zakresie mniejszym niż wynika to wprost z warunków wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3 z 4 przewidzianych pierwotnie do realizacji bioreaktorów), z tym, że dobrana technologia przetwarzania odpadów pozwoliła osiągnąć maksymalną wydajność instalacji określoną w decyzji - jak dla stanu po rozbudowie o 4 dodatkowe bioreaktory (54 000 Mg/rok). Przedmiotowe przedsięwzięcie (3 bioreaktory) zostało już fizycznie zrealizowane. Spółka w oparciu o tytułową decyzję środowiskową uzyskała pozwolenie na budowę. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dołączono projekt budowlany obejmujący budowę 3 bioreaktorów oraz decyzję środowiskową. Nowe bioreaktory wraz z towarzyszącą infrastrukturą zostały oddane do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

Czy dla przedstawionego przedsięwzięcia, gdzie rozbudowę cz. biologicznej instalacji MBP przeprowadzono w mniejszym zakresie niż wynika to z zapisów decyzji – tj. o 3 nowe bioreaktory z 4 przewidzianych pierwotnie do realizacji, z wykorzystaniem max. wydajności instalacji (54 000 Mg/rok), zachodzą przesłanki do dokonania zmiany warunków realizacji tego przedsięwzięcia lub uzyskania nowej decyzji tego typu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX