Czy zabudowa budynkami i budowlami o charakterze przemysłowym wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako R - rolne oraz Ł - łąki jest kwalifikowana jako degradacja gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zabudowa budynkami i budowlami o charakterze przemysłowym wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako R - rolne oraz Ł - łąki jest kwalifikowana jako degradacja gruntów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX