Czy za wydanie zaświadczenia przez starostę o braku sprzeczności inwestycji planowanych do wykonania w istniejącym drzewostanie, niezbędnego do przedłożenia w ARiMR, należy pobierać opłatę skarbową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za wydanie zaświadczenia przez starostę o braku sprzeczności inwestycji planowanych do wykonania w istniejącym drzewostanie, niezbędnego do przedłożenia w ARiMR, należy pobierać opłatę skarbową czy jej nie pobierać na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX