Czy za wydanie decyzji ustalającej kierunek i termin rekultywacji oraz uznanie rekultywacji za zakończoną należy pobierać opłatę skarbową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2012 r.

PYTANIE

Czy od decyzji ustalającej kierunek i termin rekultywacji oraz uznanie rekultywacji za zakończoną, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) należy pobierać opłatę skarbową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access