Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikom, którzy idą na urlop trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych wypłacamy świadczenie urlopowe na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS. Świadczenie wypłacane jest przed urlopem. Pracownik, który był już na takim urlopie w 2017 r. otrzymał już z tego tytułu świadczenie urlopowe. Jednak w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę został zobowiązany przez pracodawcę do wykorzystania zaległego urlopu.

Urlop będzie wykorzystany na przełomie 2017 r. i 2018 r. Część urlopu przypadająca na 2018 r. będzie liczyła ponad 14 dni kalendarzowych. Urlop trwa nieprzerwanie od 21 grudnia 2017 r. do 23 stycznia 2018 r.

Czy w takiej sytuacji powinniśmy wypłacić świadczenie urlopowe, a jeżeli tak, to kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?