Czy za tereny niekorzystnie przekształcone należy uważać tylko takie tereny jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska i wyeksploatowane części tych wyrobisk?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Czy za tereny niekorzystnie przekształcone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) - dalej r.o.o.i.u. należy uważać tylko takie tereny jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska i wyeksploatowane części tych wyrobisk?

Czy należy uznać, że wymieniono przykładowe tereny mogące być uznane za tereny niekorzystnie przekształcone i nie jest to lista zamknięta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX