Czy za rok, w którym spółka powstała, powinna ona sporządzić sprawozdanie finansowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zawiązana aktem notarialnym w listopadzie faktyczną działalność rozpocznie z dniem 1 stycznia następnego roku. Na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione środki trwałe.

Czy za rok, w którym spółka powstała, powinna ona sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX