Czy za prowadzenie zajęć w ramach kształcenia specjalnego przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z chwałą rady gminy nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego tytułu prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. W szkole prowadzone są zajęcia indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami poradni (zajęcia edukacyjne indywidualne z uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci). Czy dodatek za warunki trudne należy się nauczycielom, którzy prowadzą takie zajęcia? Czy dodatek ten przysługuje tylko za indywidualne nauczanie ucznia w domu zgodnie z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX