Czy za odpady będące pozostałościami z wytwarzania biogazu rolniczego należy ustanowić stawkę zabezpieczenia roszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla firmy mającej przetwarzać odpady w biogazowni jest konieczność ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Według § 2 ust. 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z 7 litego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) odpady ulegające biodegradacji będące substratami do wytwarzania lub pozostałościami z wytwarzania biogazu rolniczego mają stawkę 1 zł. Natomiast zgodnie z pismem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2020 r. ad. 2 Przedmiot zabezpieczenia roszczeń - przedstawiono interpretację, iż dla odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania pozostających na miejscu (wstępne magazynowanie) nie ma podstaw prawnych do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń.

Czy za odpady będące pozostałościami z wytwarzania biogazu rolniczego należy ustanowić stawkę zabezpieczenia roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX