Czy za czas nieobecności z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim należy wypłacać dodatek wiejski?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 182 r. Ze względu na wyczerpanie okresu zasiłkowego (182 dni) i nieprzyznanie świadczenia rehabilitacyjnego traktujemy to zwolnienie jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną kod 151. Czy za czas tej nieobecności należy wypłacać dodatek wiejski, który przysługuje na podstawie art. 54 ustawy - Karta Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX