Czy za 2023 rok przysługuje urlop wypoczynkowy, jeśli pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik posiada ponad 10 lat stażu pracy. Pracownik wnioskował o urlop bezpłatny za okres od 26 września 2022 roku do 30.11.2027 roku. Rozwiązuje umowę o pracę z dniem 07.06.2024 roku na mocy porozumienia stron.

Czy pracownikowi za 2022 rok przysługuje pełen wymiar urlopu wypoczynkowego 26 dni?

Czy za 2023 rok przysługuje urlop wypoczynkowy, jeśli pracownik od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 r. przebywał na urlopie bezpłatnym?

Czy za 2024 rok przysługuje urlop wypoczynkowy, jeśli od dnia 01.01.2024 r. przebywa na urlopie bezpłatnym do dnia 07.06.2024 tj. do dnia rozwiązania umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX