Czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można przyznać pracownikowi zapomogę w związku z zakupem okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik złożył wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej. Do wniosku przedłożył zaświadczenie, w którym stwierdza się, że na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych przez lekarza - specjalistę chorób oczu nauczyciel powinien nosić okulary korygujące wzrok podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

Czy w świetle w/w informacji można z Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansować zakup okularów dla nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX