Czy z tytułu zwrotu środków z IKE na rzecz klienta bank jest płatnikiem podatku od zysków wypracowanych przez PPE i... - OpenLEX

Czy z tytułu zwrotu środków z IKE na rzecz klienta bank jest płatnikiem podatku od zysków wypracowanych przez PPE i przekazanych na IKE jako wypłata transferowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2013 r.

PYTANIE

Bank prowadzi rachunek IKE, na który wpłynęła wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego (składki podstawowe i zysk wypracowany przez PPE). Przed uzyskaniem prawa do emerytury klient złożył wniosek o likwidację rachunku i zwrot środków. W tej sytuacji Bank jest płatnikiem:

1)

podatku od odsetek skapitalizowanych przez Bank od środków zgromadzonych na IKE,

2)

30% składek ZUS od kwoty wpłat podstawowych z PPE.

Czy z tytułu zwrotu środków z IKE, Bank jest również płatnikiem podatku od zysków wypracowanych przez PPE i przekazanych na IKE jako wypłata transferowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX