Czy z tytułu obrony przed roszczeniami podmiotu, którego dane dotyczą lub przed roszczeniami administratora podmiot przetwarzający ma prawo zgodnie z RODO przechowywać dane osobowe po terminach wskazanych przez administratora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją umowy głównej (zleceniodawcą usług często jest bank). Z umów wynika, że administrator decyduje o terminie zakończenia przetwarzania danych, a tym samym ich usunięcia przez podmiot przetwarzający. Najczęściej jest to termin usunięcia danych (m.in. z systemów spółki) określony dniem zakończenia obsługi np. banku lub dokładnie podanej daty od zakończenia sprawy zleconej obsługi np. po 180 dniach. Po ww. terminach mogą pojawić się reklamacje od podmiotów, których dane są przetwarzane lub skargi na obsługę podmiotu przetwarzającego w zakresie przetwarzania danych.

Czy z tytułu obrony przed roszczeniami podmiotu, którego dane dotyczą lub przed roszczeniami administratora podmiot przetwarzający ma prawo zgodnie z RODO przechowywać dane osobowe po terminach wskazanych przez administratora?

Czy - dla obrony przed roszczeniami - należy zawrzeć odpowiednie zapisy dotyczące terminu przetwarzania danych w tym celu w umowie przetwarzania danych?

Czy zapisy w umowie odnośnie dłuższego okresu przechowywania danych celem obrony przed roszczeniami są konieczne czy mimo terminów wskazanych przez ADO, bez zapisów w umowie dotyczących obrony przed roszczeniami, można te dane przechowywać na wypadek roszczeń? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX