Czy z tytułu nieodpłatnej pracy dorosłego dziecka w sezonowej działalności gospodarczej rodzica, powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi sezonową działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W firmie pomaga dorosłe dziecko, które nie pozostaje z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Dziecko pomaga nieodpłatnie.

Czy z tego tytułu podatnik powinien rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Jeśli tak, jaką stawka ryczałtu opodatkować?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access