Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z zaistniałą potrzebą w dziale kierownik wystąpił do swojego zwierzchnika o wyrażenie zgody na zmianę stanowiska dla podległego pracownika. Zmiana polegała na powierzeniu czynności kierowcy, na co pracownik wyraził zgodę pisemną. Po akceptacji głównego przełożonego firma wystosowała skierowanie na badanie w związku ze zmianą stanowiska, ale pracownik odmówił ich wykonania.

Czy w związku z powyższym można takiego pracownika zwolnić w trybie art. 52 k.p. (odmowa wykonania badań)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?