Czy z początkiem każdego roku szkolnego nauczyciel oddelegowany powinien mieć przeliczane wynagrodzenie, w związku ze... - OpenLEX

Czy z początkiem każdego roku szkolnego nauczyciel oddelegowany powinien mieć przeliczane wynagrodzenie, w związku ze zmieniającą się ilością godzin ponadwymiarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r.

PYTANIE

Nauczyciel od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 1/2 etatu celem pełnienia funkcji związkowej z wyboru. Do 31 sierpnia 2015 r. pracował jako nauczyciel i pełnił funkcję wicedyrektora, otrzymując następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Od 1 września 2015 r. przestał pełnić funkcję wicedyrektora, zmieniła mu się wysokość dodatku motywacyjnego i ilość godzin ponadwymiarowych.

W związku z powyższym, jak powinno liczone być wynagrodzenie nauczyciela z tytułu oddelegowania - uwzględniając składniki obowiązujące do 31 sierpnia 2015 r., czy od 1 września 2015 r.?

Czy z początkiem każdego roku szkolnego powinno być przeliczane wynagrodzenie w związku ze zmieniającą się ilością godzin ponadwymiarowych i wysokością dodatku motywacyjnego czy płacone w takiej samej wysokości przez cały okres oddelegowania?

Nauczyciel korzystając z oddelegowania od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. realizował godziny ponadwymiarowe w ilości 30 godzin, natomiast od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. realizuje godziny ponadwymiarowe w ilości 3 godzin.

Czy przez cały okres oddelegowania, tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. wynagrodzenie ma być liczone w takiej samej wysokości, mimo zmieniających się składników, np. ilość godzin ponadwymiarowych czy od początku każdego roku szkolnego, czyli z dniem 1 września przeliczane ponownie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?