Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można sfinansować wydatki na obsługę administracyjną systemu, o której mowa w art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., polegającą na adaptacji pomieszczeń do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez: adaptację pomieszczeń piwnic, wykorzystywanych dotychczas przez lokal gastronomiczny na pomieszczenia do przechowywania deklaracji przed ich przekazaniem do archiwum (ok. 70 tys.), adaptację wejścia do budynku, korytarza, pokoi w których przyjmowani są płatnicy oraz wykonywane są czynności związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także toalety, celem dostosowania ich do korzystania przez składających deklaracje, oraz ich właściwej obsługi przez urzędników, w tym osób niepełnosprawnych?

Adaptacja umożliwi prawidłowe wykonywanie czynności administracyjnych, służących realizacji celu wskazanego w art. 3 ust. 2 pkt 3 u.u.c.p.g., do których należą m.in.: zbieranie i weryfikacja deklaracji, wydawanie decyzji, działania windykacyjne, przyjmowanie sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady, organizacja przetargów, przygotowanie projektów uchwał, itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?