Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Plan miejscowy nie wprowadził zapisu odnoszącego się ani do możliwości, ani zakazu wydzielania dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu. Określone zostały jedynie zasady co do podziałów na działki budowlane.

Przedmiotem podziału jest nieruchomość niezabudowana. Celem podziału jest wydzielenie drogi wewnętrznej nieoznaczonej na rysunku planu miejscowego o szerokości 4,5 m wraz z przylegającymi do niej działkami pod zabudowę jednorodzinną.

Czy w tej sytuacji należy taki podział zaopiniować pozytywnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację