Czy z negocjacji prowadzonych z wykonawcami w ramach postępowania w trybie podstawowym w wariancie II, zamawiający powinien sporządzić protokół lub notatkę służbową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z prowadzonych z wykonawcami negocjacji w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 2 PZP, zamawiający powinien sporządzić protokół lub notatkę służbową?

Jeżeli tak, czy wystarczającym będzie by protokół lub notatka były podpisane jedynie przez przedstawicieli zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX