Czy z nauczycielem można zawrzeć umowę w jednym przedszkolu w taki sposób, że będzie świadczył pracę również na rzecz dwóch pozostałych przedszkoli gminnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z nauczycielem (np. logopedą) można zawrzeć umowę w jednym przedszkolu gminnym (np. w wymiarze 1/2 etatu) w taki sposób, że nauczyciel będzie świadczył (w ramach tej umowy) pracę również na rzecz dwóch pozostałych przedszkoli gminnych?

Jeśli tak, to w jaki sposób powinna ta umowa regulować wymiar świadczonej pracy we wszystkich przedszkolach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX