Czy z dotacji można dofinansować studnia magisterskie nauczycielowi, który jest w trakcie uzupełniania wykształcenia? - OpenLEX

Czy z dotacji można dofinansować studnia magisterskie nauczycielowi, który jest w trakcie uzupełniania wykształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2019 r.

PYTANIE

Czy można dofinansować studnia magisterskie nauczycielowi, który jest w trakcie uzupełniania wykształcenia, czy też studnia magisterskie nie podlegają dofinansowaniu? Zgodnie z przepisami dofinansować można: 1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Czy należy czytać wprost, że chodzi tylko o studia podyplomowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX