Czy z dniem oddania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do użytkowania prawo użytkowania wieczystego przekształci się z mocy... - OpenLEX

Czy z dniem oddania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do użytkowania prawo użytkowania wieczystego przekształci się z mocy prawa w prawo własności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Roboty budowlane dotyczące wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym rozpoczęły się w styczniu 2020 r.

Czy art. 13 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) – dalej u.p.p.u.w. ma również zastosowanie, gdy roboty budowlane zostały rozpoczęte po 1.01.2019 r. i wówczas z dniem oddania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do użytkowania prawo użytkowania wieczystego przekształci się z mocy prawa w prawo własności?

Jeżeli art. 13 u.p.p.u.w. nie miałby mieć zastosowania, bardzo proszę o szczegółowe uzasadnienie stanowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX