Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy spółkę z o.o. ze 100% udziałem gminy. Rada nadzorcza z prezesem zarządu (umowa o pracę) zawarła umowę o używanie samochodu osobowego pracownika do celów służbowych - jazdy lokalne (limit 300 km). Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu do celów służbowych w danym miesiącu. Od wypłaconego ryczałtu naliczany i odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czy sposób udokumentowania z dniem 1 kwietnia 2014 r. uległ zmianie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?