Czy Y sp. z o. o. wykazuje kwotę otrzymanej dywidendy w deklaracji CIT-O jako dochód zwolniony z CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2017 r.

PYTANIE

Polska sp. z o. o. (X sp. z o. o.) wypłaciła innej polskiej sp. z o. o. (Y sp. z o. o.) dywidendę w 2016 r. Y sp. z o. o. posiada w X sp. z o. o. przez okres ponad 5 lat ponad 40% udziałów w kapitale (posiada nadal). Przy wypłacie dywidendy zastosowane zostało zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a u.p.d.o.p. Przed dniem wypłaty dywidendy Y sp. z o. o. złożyła w siedzibie X sp. z o. o. oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1f u.p.d.o.p.

Czy słusznie skorzystano z przedmiotowego zwolnienia od wypłaconej dywidendy?

Czy X sp. z o. o. powinna złożyć jakąś informację/deklarację do urzędu skarbowego?

Czy Y sp. z o. o. wykazuje kwotę otrzymanej dywidendy w deklaracji CIT-O jako dochód zwolniony z CIT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access