Czy wywieszenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na tablicy ogłoszeń tylko jednego sołectwa jest podstawą do uznania, że strony nie zostały zawiadomione poprawnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r.

PYTANIE

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przy liczbie stron przekraczającej 10 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji przez obwieszczenie. Decyzja środowiskowa dotyczyła 3 miejscowości (trzy oddzielne sołectwa). Zawiadomienie o wszczęciu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tylko jednego sołectwa.

Czy jest to podstawa do uznania, że strony nie zostały zawiadomione poprawnie?

Czy jest to podstawa do uchylenia decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX